Poprzedni temat «» Następny temat
Propozycja karania pijanych kierowców
Autor Wiadomość
przemo 
Żupa solnaOsiedle: 500m od rynku
Pomógł: 17 razy
Dołączył: 01 Mar 2007
Posty: 6286
Skąd: 49.991 N, 20.060 E
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 05-03-2014, 17:07   

XXX zaraz zostawicie same trabanty, moskwicze i być może ładę :)
_________________
 
     
Madafaker 
MinaDołączył: 05 Cze 2007
Posty: 1716
Skąd: Małopolska Rulez !!
Wysłany: 06-03-2014, 21:32   

Cytat:
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar dla pijanych kierowców.

Za jazdę po pijanemu, kierowca traci prawo jazdy na minimum 3 lata, maksymalnie na 15. To jedno z rozwiązań, przewidziane w gotowym już projekcie ministerstwa sprawiedliwości zaostrzenia kar dla pijanych kierowców.


Źródło:
www.rmf24.pl
_________________
Od 0 do 18 cm w 5.5 sekundy :-)
 
 
     
kiotari 
MinaOsiedle: Waldorf&Statler
Pomógł: 2 razy
Wiek: 110
Dołączył: 26 Mar 2008
Posty: 1911
Skąd: Muppet Show
Wysłany: 07-03-2014, 12:39   

Madafaker napisał/a:
Za jazdę po pijanemu, kierowca traci prawo jazdy na minimum 3 lata, maksymalnie na 15.

Jeżeli za tym nie pójdą inne środki (po kieszeni delikwenta!) - to wzrośnie jedynie odsetek kierowców jeżdżących bez prawa jazdy. Juz w tej chwili jest wysoki (oceniam, że około 5-10%). Wystarczy zobaczyc co kierowcy wyprawiają, jak sie dowiedzą, że przed nimi jest kontrola - zawracanie, zjeżdżanie na bok, objeżdżanie - itp. Wczoraj był wypadek na wielickiej (jakaś stłuczka) - jechałem wielicką i jak widac było policyjne koguty - to nagle z 2 rzędów samochodów przede mną chyba z 5 aut skręciło w ulicę Facimiech, w którą zwykle pies z kulawą noga nie skręca. To daje do myślenia...
_________________
Why do we always come here
I guess we'll never know
It's like a kind of torture
To have to watch this show
 
     
Madafaker 
MinaDołączył: 05 Cze 2007
Posty: 1716
Skąd: Małopolska Rulez !!
Wysłany: 16-04-2014, 18:34   

PAP napisał/a:
MS proponuje autolocki dla skazanych za jazdę po pijanemu

Obowiązek instalowania blokady alkoholowej w autach osób skazanych za jazdę po pijanemu i wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa: prowadzenia pojazdów mimo zakazu - zakłada projekt ministerstwa sprawiedliwości, który trafił do konsultacji społecznych.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zawiera pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami. Zgodnie z propozycjami resortu wprowadzony by został m.in. obowiązek wyposażenia aut w blokadę antyalkoholową (tzw. autolock) w przypadku osób skazanych za jazdę po pijanemu. Taka blokada uniemożliwiałaby uruchomienie samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekraczałby 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada montowana by była na koszt właściciela pojazdu i oznaczałaby wydatek ponad 1000 zł.

Zgodnie z regulacją w przypadku recydywy, czyli ponownego skazania kierowcy za jazdę po pijanemu, sąd orzekałby dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z projektem odstąpienie od dożywotniego orzeczenia środka karnego może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.


Źródło:
www.moto.wp.pl
_________________
Od 0 do 18 cm w 5.5 sekundy :-)
 
 
     
ArturSosin 
NadszybiePomógł: 20 razy
Dołączył: 11 Lut 2009
Posty: 4295
Wysłany: 16-04-2014, 22:27   

Madafaker napisał/a:
jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami
A konkretniej jakies propozycje? Sutanna? Poseł zatroskany losem panstwa?
 
     
Piotrex 
Mina
ObiezyswiatOsiedle: wies
Pomógł: 1 raz
Wiek: 96
Dołączył: 08 Mar 2009
Posty: 1447
Skąd: Wieliczka i okolice
Wysłany: 16-04-2014, 22:37   

Madafaker napisał/a:
Taka blokada uniemożliwiałaby uruchomienie samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekraczałby 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada montowana by była na koszt właściciela pojazdu i oznaczałaby wydatek ponad 1000 zł.


nie w Polsce jak sam wiesz wszystko u nas mozna wyłaczyć .
Jedynym skutecznym sposobem jest konfiskata powyzej 1 promila auta i przekazanie go do licytacji a uzyskanie pieniążków szło by na szczytne cele i dowidzenia ale tai pomysł by uderzył w polityków, sędziów, kler, lekarzy ktorzy jeżdzą nawaleni bardz często.

Kiedys ok. 10 lat temu słyszałem tai motyw że w Krakowie gdzieś koło Prokocimia czy Biezanowa był facet który jeździł pompijaku ludzie to wiedzieli ale był jakims tam ważniakiem to wiem z zasłyszenia.
A dzieci latały mieszkał koło traktów uczęszczanych przez dzieci na rowerach itp.
mieszkancy sie wkurzyli z tego co słyszałem.

Dostał za szybą kartke jeszcze raz przyjedziesz pijany stracisz auto. cos w tym stylu.

I jakoś pijany przyjechał .

Auto spłoneło i od tej pory nikt nie widział aby ów facet chodził pijany .

nie wiem ile w tym prawdy ale tylko takie metody działaja na Polaków.
 
     
sprox
Mina


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Lut 2011
Posty: 1256
Wysłany: 17-04-2014, 10:30   

Piotrex napisał/a:
Auto spłoneło i od tej pory nikt nie widział aby ów facet chodził pijany

Sploniete auto to, w sumie, dosc tani sposob na wyjscie z choroby alkoholowej.
Nie miejska, nie miejska... legenda podmiejska. :D
_________________
Unión Europea nos trae por la calle de amargura.
European Union brings us down the street of bitterness.
 
     
Kozmicki 
ZawaliskoPomógł: 2 razy
Dołączył: 10 Sie 2007
Posty: 834
Wysłany: 17-04-2014, 10:39   

Piotrex napisał/a:
Auto spłoneło i od tej pory nikt nie widział aby ów facet chodził pijany .


Przejął się i od tej pory po pijaku przemieszczał się już tylko za kierownicą swojego, nowego samochodu? :)
 
     
Madafaker 
MinaDołączył: 05 Cze 2007
Posty: 1716
Skąd: Małopolska Rulez !!
Wysłany: 06-05-2014, 17:46   

mb,ONET napisał/a:
Jedziesz o 50 km/h za szybko? Stracisz prawo jazdy

- Jeśli kie­row­ca prze­kro­czy pręd­kość o 50 ki­lo­me­trów na go­dzi­nę, stra­ci prawo jazdy. Żeby je od­zy­skać, bę­dzie mu­siał po­now­nie zdać eg­za­min. Z kolei jazda bez upraw­nień bę­dzie już prze­stęp­stwem - in­for­mu­je RMF FM, które do­tar­ło do pro­jek­tu zmian w ko­dek­sie dro­go­wym.

Prze­pi­sy mia­ły­by za­cząć obo­wią­zy­wać od no­we­go roku. RMF FM przy­ta­cza tu słowa wi­ce­mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Grze­go­rza Kar­piń­skie­go - Dzi­siaj, kiedy kie­row­ca w trak­cie jazdy ra­żą­co na­ru­szy prze­pis, po­li­cjant może od razu ode­brać prawo jazdy i skie­ro­wać spra­wę do sądu.


Sąd bę­dzie roz­wa­żał, czy rze­czy­wi­ście na­stą­pi­ło ra­żą­ce na­ru­sze­nie i czy bę­dzie od­bie­rał upraw­nie­nia na okre­ślo­ny czas. My chce­my, żeby ta sank­cja zwią­za­na z prze­kro­cze­niem pręd­ko­ści po­wy­żej 50 km/h au­to­ma­tycz­nie skut­ko­wa­ła ko­niecz­no­ścią po­wtó­rze­nia eg­za­mi­nu - czy­ta­my.

Pro­jekt ma być do­łą­czo­ny do ca­łe­go pa­kie­tu zmian zwią­za­ne­go z pi­ja­ny­mi kie­row­ca­mi, nad któ­rym pra­cu­je re­sort spra­wie­dli­wo­ści.

Zmia­ny w prze­pi­sach za­po­wie­dział już wcze­śniej mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Bar­tło­miej Sien­kie­wicz - Pol­skie pań­stwo nie "po­win­no", ale "wy­cią­ga" wnio­ski z sy­tu­acji, które dzie­ją się na pol­skich dro­gach. O 40 pro­cent zwięk­szy­li­śmy licz­bę kon­tro­li w ciągu ostat­nie­go kwar­ta­łu. I to przy­no­si kon­kret­ne efek­ty - mamy spa­dek licz­by wy­pad­ków z udzia­łem kie­row­ców pod wpły­wem al­ko­ho­lu. Szy­ku­je­my też ko­lej­ne za­ostrze­nie prze­pi­sów - mówił na an­te­nie TVN 24.


Źródło:
www.m.onet.pl
_________________
Od 0 do 18 cm w 5.5 sekundy :-)
 
 
     
Piotrex 
Mina
ObiezyswiatOsiedle: wies
Pomógł: 1 raz
Wiek: 96
Dołączył: 08 Mar 2009
Posty: 1447
Skąd: Wieliczka i okolice
Wysłany: 06-05-2014, 22:55   

Nasi mocodawcy jak zwykle nie myślą o sobie czyli o jeździe po pijanemu.
A sytuacje wyjątkowe jazda do szpitala, z rodzacą ?
Dla kogoś utrata prawa jazdy to brak utrzymania rodziny....
 
     
kiotari 
MinaOsiedle: Waldorf&Statler
Pomógł: 2 razy
Wiek: 110
Dołączył: 26 Mar 2008
Posty: 1911
Skąd: Muppet Show
Wysłany: 07-05-2014, 15:11   

Piotrex napisał/a:
Dla kogoś utrata prawa jazdy to brak utrzymania rodziny....

No ale przecież nie chcą zabierać prawa jazdy za jazdę z rodzącą - tylko za drastyczne łamanie przepisów - więc w czym problem? Nie chcesz pozbawić rodziny utrzymania - przestrzegaj przepisów. Przeciez nikt Cię nie zmusza do jeżdżenia w obszarze zabudowanym 100 km/h - nawet rodząca, bo ze strachu urodzi w samochodzie.
_________________
Why do we always come here
I guess we'll never know
It's like a kind of torture
To have to watch this show
 
     
sprox
Mina


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Lut 2011
Posty: 1256
Wysłany: 07-05-2014, 18:57   

Rzadzaca Platforma O. chce dalej rzadzic?
Zaprawde powiadam ci, kilku nastolatkow rozbilo sie po dyskotece we w zapadlej wiosze na Mazurach lub kolo tego, tam gdzie bezrobocie i beznadzieja jest ABSOLUTNA - podnosi rzad do dzialania - leczenia ch..olery dzumą.
_________________
Unión Europea nos trae por la calle de amargura.
European Union brings us down the street of bitterness.
 
     
greg
Mina


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 1254
Wysłany: 07-05-2014, 20:33   

sprox napisał/a:
Rzadzaca Platforma O. chce dalej rzadzic?
Zaprawde powiadam ci, kilku nastolatkow rozbilo sie po dyskotece we w zapadlej wiosze na Mazurach lub kolo tego, tam gdzie bezrobocie i beznadzieja jest ABSOLUTNA - podnosi rzad do dzialania - leczenia ch..olery dzumą.


przybliż mi proszę, myśl przewodnią Twojego wpisu, bo się ch.olera zgubiłem
 
     
nacomito 
NadszybieOsiedle: Bulwar Zachodzącego Słońca
Pomógł: 6 razy
Dołączył: 13 Lis 2007
Posty: 3812
Wysłany: 07-05-2014, 23:27   

greg napisał/a:
przybliż mi proszę, myśl przewodnią Twojego wpisu, bo się ch.olera zgubiłem

Usiłuje dorównać Piotreksowi. ;)
 
     
ArturSosin 
NadszybiePomógł: 20 razy
Dołączył: 11 Lut 2009
Posty: 4295
Wysłany: 08-05-2014, 09:12   

Madafaker napisał/a:
skut­ko­wa­ła ko­niecz­no­ścią po­wtó­rze­nia eg­za­mi­nu
Mimo wszystko jestem przeciwny takiej karze. Jak dla mnie jedno z drugim nie ma zwiazku. Tlumaczyc, ze ktos nie wiedzial jaka jest dozwolona predkosc w obszarze zabudowanym i dlatego musi sie nauczyc i zdac egzamin? Dotkliwe ale tedy droga. Za przeklinanie na ulicy bedziemy kierowac z powrotem do szkoly?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template modified by Mich@ł
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13